صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
شبیه سازی عددی ته نشینی ذرات در حوضچه های رسوب گذار به روش گردابه های بزرگ
نام دانشجو:
ستاری، رضا
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر فیروزآبادی، بهار - دکتر کاظم زاده حنانی، سیامک
خلاصه پایان نامه: