صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
ترکیب مدل حرارتی باتری لیتیوم - یونی خودروی الکتریکی و مدل کارکرد خودرو برای بررسی پارامتر‌های تاثیر‌گذار بر عملکرد سیستم خنک‌کاری
نام دانشجو:
ربیعی، پدرام
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی
اساتید راهنما:
دکتر سعیدی، محمد حسن - دکتر نصیری، صیاد
خلاصه پایان نامه: