صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی شکل دهی ورق های فلزی به کمک مکانیک آسیب
نام دانشجو:
امیرشکاری، یاسر
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر عاصم پور، احمد
خلاصه پایان نامه: