صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
طراحی سامانه سرمایش جذبی برای چرخه تهویه هوای خودرو ‌سواری
نام دانشجو:
محمدی منش، مهدی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر شفیعی، محمد بهشاد
خلاصه پایان نامه: