صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
تحلیل غیرخطی ورق‌های مستطیلی هدفمند تحت بار‌های مکانیکی و حرارتی -‌ مکانیکی با استفاده از روش کانتروویچ تعمیم یافته
نام دانشجو:
مرادخانی، بهروز
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر نثیر، اصغر
خلاصه پایان نامه: