صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
تحلیل پس‌کمانش میکروورق بر مبنای تئوری گرادیان کرنش
نام دانشجو:
معبودی، غزاله
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر اصغری، محسن
خلاصه پایان نامه: