صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
شبیه سازی، طراحی و ساخت "کلیه بر روی تراشه" و انجام مطالعات آزمایشگاهی برروی آن
نام دانشجو:
کیومرثی اسکویی، امیر
سال دفاع:
1397
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر سعیدی، محمد سعید - دکتر فیروزآبادی، بهار - دکتر مصدق، بابک
خلاصه پایان نامه: