صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
شبیه سازی غیردایم هیدرودینامیکی اجسام انعطاف پذیر به روش المان مرزی
نام دانشجو:
نجفی، سعید
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر عباسپور تهرانی، مجید
خلاصه پایان نامه: