صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
تخمین نیروهای سر ابزار جراحی توسط سنسور نیرویی 6 درجه آزادی پروگزیمال واقع در انتهای ابزار ربات جراحی سینا
نام دانشجو:
شایسته پور، حامد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر فرهمند، فرزام
خلاصه پایان نامه: