صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
توسعه روشی به منظور سنجش کمّی خستگی در حین انجام تمرینات توانبخشی بالا تنه بیماران سکته ی مغزی
نام دانشجو:
زارع محمدجانی، علیرضا
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر بهزادی پور، سعید
خلاصه پایان نامه: