صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی خواص مکانیکی متامتریال‌ها با ضریب پواسون منفی
نام دانشجو:
آشوری، امیر
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر نقدآبادی، رضا
خلاصه پایان نامه: