صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
شبیه سازی عددی دارورسانی به تومورهای سرطانی
نام دانشجو:
حسینی زاده، احسان
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر دهقانی فیروزآبادی، بهار
خلاصه پایان نامه: