صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی عددی و تجربی احتراق کنترل شده واکنشی گاز طبیعی - دیزل
نام دانشجو:
بلادی فرد، محمد حسن
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر حسینی، وحید
خلاصه پایان نامه: