صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
مدل سازی مشخصه کرنش - مغناطش آلیاژهای حافظه دار مغناطیسی در برداشت کننده های انرژی
نام دانشجو:
پاک دین، مهدی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر صیادی، حسن
خلاصه پایان نامه: