صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
طراحی و ساخت پمپ کمک بطنی برای بیماران تحت عمل جراحی قلب
نام دانشجو:
احمدی دوست، احسان
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر احمدیان، محمد تقی - دکتر فیروزبخش، کیخسرو
خلاصه پایان نامه: