صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
مطالعه‌‌ی نگاشت‌های آشوبناک از دیدگاه آماری و طراحی مدل‌های تصادفی برای بازسازی و پیش‌بینی الگوهای رفتاری سیستم‌های آشوبناک
نام دانشجو:
جوکار، میثم
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر سالاریه، حسن - دکتر الستی، آریا
خلاصه پایان نامه: