صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
مدل‌سازی و کنترل ربات تک‌پای پشتک‌زن
نام دانشجو:
ذبیحی، مهدی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر الستی، آریا
خلاصه پایان نامه: