صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
طراحی و ساخت دستگاه موقعیت دهی به میکروروبات مغناطیسی
نام دانشجو:
آقا سید میرزا بزرگ، امیر حسین
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر نجات، حسین - دکتر وثوقی، غلامرضا
خلاصه پایان نامه: