صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
تخمین المان محدود نیروهای وارده بر ستون مهره ها در فعالیت های استاتیکی با استفاده از سینماتیک اندازه گیری شده توسط تصویربرداری پزشکی
نام دانشجو:
دهقان هامانی، ایرج
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر ارجمند، نوید
خلاصه پایان نامه: