صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی تحلیلی و شبیه‌سازی عددی اثر انرژی آزاد شده از انفجار سطحی بر خطوط لوله زیرزمینی
نام دانشجو:
آزادی، امین
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر فرهانیه، بیژن
خلاصه پایان نامه: