صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
تحلیل پارامترهای مؤثر بر سیکل مایع‌ساز هلیوم با استفاده از آنالیز اگزرژی
نام دانشجو:
اسلامی، مهدی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر افشین، حسین
خلاصه پایان نامه: