صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
ارائه یک روش طراحی مفهومی و اندازه بندی اجزای سیستم انتقال قدرت خودرو هیبرید
نام دانشجو:
محمد باقر، احسان
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر سعادت فومنی، محمود - دکتر نصیری، صیاد
خلاصه پایان نامه: