صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
مدل‌سازی، تحلیل و بررسی تجربی برداشت کننده ی انرژی به کمک آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی
نام دانشجو:
عسکری‌ فرسنگی، محمد امین
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر صیادی، حسن - دکتر ذاکرزاده، محمد رضا
خلاصه پایان نامه: