صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
طراحی بهینه یاتاقان های اسپیندل سرعت بالا جهت کاهش لنگی های غیرتکراری
نام دانشجو:
فراهانی، محمد رضا
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر خدایگان، سعید - دکتر موحدی، محمد رضا
خلاصه پایان نامه: