صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
طراحی و ساخت زیست مواد مهندسی شده برای کاربردهای مهندسی بافت از جمله سیستم قلبی - عروقی
نام دانشجو:
خیاط نوروزی، سارا
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر شاملو، امیر
خلاصه پایان نامه: