صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی اثر استفاده از مواد فوق آب‌گریز در بدنه خودرو جهت کاهش درگ
نام دانشجو:
ولی‌زاده، مهسا
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر موسوی، علی - دکتر خدایگان، سعید
خلاصه پایان نامه: