صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
به کارگیری روش پردازش تصویر در اندازه گیری کرنش و تنش در ورق های با هندسه پیچیده
نام دانشجو:
کوه پایه، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر عاصم پور، احمد
خلاصه پایان نامه: