صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بهینه سازی توزیع تخلخل در تیرهای آلیاژ حافظه دار با استفاده از الگوریتم ژنتیک
نام دانشجو:
جمشیدی، محمد امین
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر ارغوانی هادی، جمال
خلاصه پایان نامه: