صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
طراحی و مدل سازی دینامیکی و کنترل یک میکروربات متحرک در سیال با قابلیت مانوردهی بالا
نام دانشجو:
اسفندبد، علیرضا
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر نجات، حسین - دکتر مقداری، علی
خلاصه پایان نامه: