صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
کنترل مرزی ارتعاشات در پانل های انعطاف پذیر ماهواره
نام دانشجو:
کاویانی راد، حسین
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر الستی، آریا - دکتر سالاریه، حسن - دکتر وطن خواه، رامین
خلاصه پایان نامه: