صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
تخمین نیروهای عضلات کمری و بارهای وارد بر ستون فقرات در فعالیت های مختلف استاتیکی با استفاده از یک مدل جدید الکترومایوگرافی بر پایه پایداری
نام دانشجو:
صمدی، سهیل
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر ارجمند، نوید
خلاصه پایان نامه: