صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
تحلیل ارتعاشاتی میکروتیر نانوکامپوزیتی مدرج تابعی تحت اثر میدان الکتریکی، با استفاده از تئوری غیرکلاسیک گرادیان کرنش
نام دانشجو:
محمدی هویه، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر احمدیان، محمد تقی - دکتر فیروزبخش، کیخسرو
خلاصه پایان نامه: