صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی عددی فرایند جداسازی آب و نفت از طریق انعقاد در منفذهای غشا
نام دانشجو:
رشیدی، حجت
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر موسوی، علی
خلاصه پایان نامه: