صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی پدیده فلادینگ در جریان دوفازی گاز - مایع
نام دانشجو:
صفی صمغ آبادی، محسن
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر نوری بروجردی، علی
خلاصه پایان نامه: