صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
طراحی و کنترل دینامیکی میکروربات شش درجه آزادی
نام دانشجو:
متکلم، ابوالفضل
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر صیادی، حسن
خلاصه پایان نامه: