صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
اندازه گیری محدوده حرکتی ستون فقرات سینه ای و کمری در سه بعد به وسیله ی حسگرهای اینرشیال
نام دانشجو:
نریمانی، محمد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر ارجمند، نوید
خلاصه پایان نامه: