صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
طراحی و بهبود عملکرد ستون تقطیر سیکل خالص سازی هلیوم
نام دانشجو:
بیات، محمد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر افشین، حسین
خلاصه پایان نامه: