صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
مدل‌سازی بیومکانیکی چشم انسان در ضربه‌های غیرنافذ کیسه هوای اتومبیل هنگام تصادف: یک مطالعه آزمایشگاهی و اجزای محدود
نام دانشجو:
شیرزادی، هومن
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر ظهور، حسن
خلاصه پایان نامه: