صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
تحلیل و بهینه سازی سیکل مایع ساز هلیوم به کمک معیار اقتصادی
نام دانشجو:
محمودآبادبزچلو، محمد امین
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر افشین، حسین
خلاصه پایان نامه: