صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی تجربی فروپاشی ثانویه کیسه ای در سیالات
نام دانشجو:
درفشزن، سعید
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر افشین، حسین - دکتر فیروزآبادی، بهار
خلاصه پایان نامه: