صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته استوانه ای - مخروطی دارای تغییرات ناگهانی در جنس و ضخامت همراه با تکیه گاه های الاستیک
نام دانشجو:
سرخیل، سعید
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر سعادت فومنی، محمود
خلاصه پایان نامه: