صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
توسعه‌ی روشی برای ساخت میکروربات مغناطیسی شناور در سیال جهت کنترل بهتر حرکت آن
نام دانشجو:
پدرام، علیرضا
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر نجات پیشکناری، حسین
خلاصه پایان نامه: