صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی قابلیت اطمینان و عدم قطعیت‌های چیدمان‌های مختلف مهاربندی در سکوهای پایه ثابت
نام دانشجو:
جمشیدی، هدایت
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر تابش پور، محمد رضا
خلاصه پایان نامه: