صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
مدل سازی و تحلیل حرکتی یک نانوربات سیار با استفاده از دینامیک مولکولی
نام دانشجو:
نعمتی اصطهباناتی، علیرضا
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر مقداری، علی - دکتر سهراب پور، سعید - دکتر نجات پیشکناری، حسین
خلاصه پایان نامه: