صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
طراحی و شبیه‌سازی یک شناور زیرسطحی کشش تفرجی
نام دانشجو:
برهانی، حامد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر عباسپور، مجید
خلاصه پایان نامه: