صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
ارائه مدل پوسته معادل با استفاده از تئوری کلاسیک و غیرموضعی برای تحلیل ارتعاشات نانوپیچک کربنی
نام دانشجو:
ترقی اسگویی، امین
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر احمدیان، محمد تقی - دکتر اصغری، محسن
خلاصه پایان نامه: