صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی تجربی و عددی میدان جریان چرخشی دو جهته در موتور ورتکسی
نام دانشجو:
آقاکاشی، وحید
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر سعیدی، محمد حسن - دکتر مظفری، علی اصغر
خلاصه پایان نامه: