صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
تعامل انسان و ربات با جهت‌یابی منبع صوتی در ربات اجتماعی آرش
نام دانشجو:
عیدی، عبدالله
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر مقداری، علی - دکتر وثوقی، غلامرضا - دکتر عالمی، مینو
خلاصه پایان نامه: