صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی مدل انتقال حرارت غیرفوریه در هنگام تابش لیزر در دندان
نام دانشجو:
زراعت‌پیشه، میلاد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر نوری بروجردی، علی - دکتر ارجمند، نوید
خلاصه پایان نامه: