صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی تأثیر پارامترهای مختلف دستگاه SLS بر روی چگالی قطعه پلیمری - فلزی
نام دانشجو:
منتظری، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر موحدی، محمد رضا
خلاصه پایان نامه: